DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT MULUT UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO(BERAGAMA)


Kepala Departemen    :    Sarah Mersil, Sp.PM


Sekretaris Departemen      :     Manuel Dwiyanto Hardjo Lugito,drg,Sp.PMStaf Dosen Departemen

  
×